Członkowie władz P.Z.H.G.P. Oddział Lębork 2019 – 2023Prezydium Zarządu Oddziału Lębork

Stanisław WITUSIŃSKI – Prezes Oddziału Lębork
Adam FUSOWSKI – Wiceprezes Oddziału Lębork ds. lotowych
– Wiceprezes Oddziału Lębork ds. finansowych
– Wiceprezes Oddziału Lębork ds. gospodarczych
– Sekretarz Oddziału Lębork

Członkowie ZG PZHGP

– Sekcja
– Sekcja
– Sekcja
– Sekcja

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

– Przewodniczący OKR
– Z-ca przewodniczącego OKR
– Sekretarz OKR
– Członek OKR
– Członek OKR

Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna

– Przewodniczący OKD
– Z-ca przewodniczącego OKD
– Sekretarz OKD
– Członek OKD
– Członek OKD