Członkowie władz P.Z.H.G.P. Oddział Lębork 2019 – 2023Prezydium Zarządu Oddziału Lębork

Stanisław WITUSIŃSKI – Prezes Oddziału Lębork
.................... – Wiceprezes Oddziału Lębork ds. lotowych
Ireneusz BORYCKI – Wiceprezes Oddziału Lębork ds. finansowych
Robert KRÓK – Wiceprezes Oddziału Lębork ds. gospodarczych
Ryszard Joskowski – Sekretarz Oddziału Lębork

Członkowie Zarządu Oddziału Lębork

Ireneusz Żywicki – Sekcja Gniewino
Andrzej Jonas – Sekcja Łeba

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Zygmunt Reschke – Przewodniczący OKR
Adam Kruk – Z-ca przewodniczącego OKR
Zbigniew Fusowski – Sekretarz OKR
Edward Humski – Członek OKR
Mirosław Jonas – Członek OKR

Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna

Krzysztof Papke – Przewodniczący OKD
Zbigniew Żuchowski – Z-ca przewodniczącego OKD
Kazimierz Kandziora – Sekretarz OKD
Piotr Jankowski – Członek OKD
Andrzej Socha – Członek OKD